Изготвяне на маршрути(безплатни или платени пътища) с посока и преварително зададени спирки(за товарене или разтоварване)
История на маршрути и спирки с информация за изминат път и престой на място
Графики за скорост, консумация и ниво на гориво и др. свързани с карта показваща локацията им разглеждайки графиките
Показване на локация, посока на движение, скорост, оборотомер, зареждане на акумолатори, инфо. Как се натиска педала на газта и др. в реално време
Комуникация посредством мобилни приложения,Garmin или SMS