Най-малко 40 различни доклада

Извлечения в PDF, Excel (XLS,CSV)
Възможност за избиране на използваните рапорти
Специфични настройки и филтри за всеки рапорт

 

Маршрутни разписания

Пътни листа, различни видове стандартизирани доклади за маршрути,, подходящи за пресмятане в счетоводство, даначна проверка.

 

Обобщен доклад

Доклад на автомобила за определен период от време, за пробег, разход на гориво, и т.н.

 

Доклад за спиранията

Информация за престоя на даден адрес, дали автомобила е работи или е загасен и посетил ли е всичко обекти

Анализира стила на каране на водача

Изчислява агресивно или икономично кара водача

 

Автоматично изготвяне и принтиране на пътни листа и други рапорти по желание на потребителя

 

 

Рапорти за консумация, зареждане и източване на гориво

Графика за консумацията на гориво

 

Автоматично получаване имейли с рапорти

Възможност за изготвяне на доклади с определени параметри в рамките на определен период от време, за да бъдат изпратени на електронната

 

Изгответе собстени доклади

Възможност да зададете параметрите, чрез които искате да видите докладите