Изключително прецизна информация относно наличното гориво

Иформира за източване на гориво
Освен на графика източването и зареждането са изобразени и на карта за да се знае точното местоположение на събитието
Показва точно колко гориво е източено и колко е заредено

Горивни графики

Горивните графики показват събитията в резервоара.Например кога има източване