Управление на задачите

Сравнение между планирания от Вас маршрут и реално изминатия
Информация докъде е иплънена поставената задача
Различни инструменти за създаване на задачи и оптимизиране на маршрутите

Следене и контрол за изпълнението на поставените задачи с помощта на мобилно приложение(разглеждане на коментари, снимки, получаване и изпращане на съобщения

Научи повече