Precīza informācija par degvielas līmeni

Fiksēts degvielas noliešanas gadījums
Saite uz degvielas līmeņa grafiku par attiecīgo datumu
Kopējā uzpildītā un nolietā degviela par pieprasīto periodu

Degvielas grafiki

Degvielas grafiki uzrāda automašīnas degvielas līmeņa dinamiku. Piemērā redzams degvielas noliešanas gadījums.