NiCan - CAN bus reader

CAN līnijas lasītājs

Sīks apraksts

Barošana 5 .. 30 V
CAN ātrums 100 kBit/s .. 500 kBit/s
CAN vadu nominālais diametrs 20 mm
Darba temperatūra (apkārtējā) -20°C .. +40°C
Strāvas patēriņš 20 mA gaidīšanas režīmā. 40 mA maks. - datu sūtīšana