Dokładne informacje dotyczące poziomu paliwa

Wykryty przypadek odlewu paliwa
Link do wykresu poziomu paliwa dla danego dnia
Paliwo napełnione i odlane ogółem w wybranym okresie