Przynajmniej 40 różnych typów raportów, z możliwością zautomatyzowania procesu ich tworzenia i sporządzenia własnych raportów

Opcje eksportu do formatów PDF, XLS i CSV
Istnieje możliwość wyboru najczęściej używanych raportów z wykazu raportów
Pola ustawień specyficzne dla typu raportu