Zarządzanie zadaniami

Porównaj przejechaną trasę kierowcy z trasą planowaną
Informacja o postępie realizacji zadania
Tworzenie zadań i narzędzia optymalizacji trasy