Hanteringen av släktingar och underordnade genom mobiltelefonens GPS-signal

 

Uppgifts hantering

Skicka rutt uppgifter och följ upp deras uppfyllelse på nätet

UPGIFTS

Tidsbundna rutter och hållplatser

uppgifter lelse framsteg

Hållplats deltagande, ändra schema, foton, mm.