Exakta uppgifter om bränslenivå

Upptäck bränsletömnings fall
Länk till bränslenivåns graf för angivet datum
Totalt fullt och tomt bränsle för den efterfrågade perioden

Bränslegrafer

Bränslegraferna visar nivådynamiken i fordonets bränsle. Exemplet visar bränsleavtappnings fallet.