Uppgiftshantering

Jämför förarens färdväg med den avsedda
Information om uppgiftens framsteg
Uppgiftshanterings och ruttoptimerings verktyg

Bekväm mottagning av uppgiften och uppfyllandets kontroll med hjälp av mobilappen

 

Läs mer