NiCan - CAN bus reader

Czytnik magistrali CAN

Szczegółowy opis

Napięcie źródła zasilania 5 .. 30 V
CAN prędkość 100 kBit/s .. 500 kBit/s
Średnica nominalna przewodów CAN 20 mm
Temperatura robocza (otoczenia) -20°C .. +40°C
Zużycie prądu 20 mA w spoczynku 40 mA maks - wysyłanie danyc